Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

IPR Praha je príspevkovou organizáciou mesta a hlavným koncepčným pracoviskom Prahy v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja a tvorby mesta. Je autorom Koncepce pražských břehů, Manuálu tvorby veřejných prostranství, Pražských stavebních předpisů a Metropolitního plánu. Medzi zásadné počiny IPR posledných 12 mesiacov patrí otvorenie Centra architektury a městského plánování (CAMP), ktoré hostí prednášky, výstavy a diskusie s osobnosťami architektúry. IPR Praha si zakladá na otvorenosti a dialógu s verejnosťou i developermi a CAMP k tomu často využíva.

Video

Mohli by vás zaujímať