Ivana Lukeš Rybanská

Sociologička, ktorú zaujíma, ako ľudia skladajú svoje pracovné životy, ako prechádzajú medzi prácou v online a offline prostredí, a ako sa orientujú v spletitostiach v pracovnom kolektíve. Pýta sa, či veci musia byť zorganizované tak, ako ich považujeme za samozrejmé – preto skúma napríklad rovnostárske či nehierarchické organizácie. Na otázky hľadá odpoveď pomocou rozmanitých metód kvalitatívneho výskumu a etnografie. Ako vyučujúca na Vysokej škole ekonomickej v Prahe podporuje študujúcich v kritickom náhľade na organizácie a v kladení si ich vlastných otázok. Na PechaKucha Night Bratislava prostredníctvom snímok o starostlivosti v organizáciách priblíži, ako starostlivosť udržuje aj naše pracovné svety pohromade. 

https://www.facebook.com/ivana.rybanska

https://www.linkedin.com/in/ivanarybanska/

Mohli by vás zaujímať