Soňa Polčová

Študentka architektonickej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v súčasnosti diplomantka ateliéru Architextúra pod vedením Danice Pištekovej a Tomáša Tholta. Vo svojej diplomovej práci sa upriamuje na vytvorenie špongiového mesta pomocou použitia biomateriálových štruktúr, a to za účelom zníženia efektu tepelného ostrova. V rámci projektu sa zaoberá výskumom bioplastu tvoreného na báze ryžového papiera. Na PechaKucha Night Bratislava odprezentuje vlastnosti zmieneného materiálu, a priblíži hybridné štruktúry, ktoré reagujú na prostredie, no zároveň sú schopné vytvárať urbánne intervencie a potenciálne nové mestské typológie.

@sona.polcova

Mohli by vás zaujímať