Sady Vihorlatu

Združenie, ktorého dlhodobým zámerom je spoluvytvárať región, v ktorom sú ľudia hrdí a šťastní, ktorý je atraktívny pre návštevníkov, kde sa udržiavajú a tvoria lokálne hodnoty, a kde si ľudia vážia spoločnosť, ktorej sú súčasťou. Tento zámer sa usiluje napĺňať budovaním vzťahu obyvateľov k domácej výrobe a opatrovaním zabudnutých jablkových sadov v obci Podhoroď, neďaleko ukrajinskej hranice. Verejnými dobrovoľnými brigádami a organizovaním kurzov ovocinárstva dáva ľuďom možnosť aktívne tráviť spoločný čas a získavať nové zručností a vedomosti. V prezentácii na PechaKucha Night Bratislava združenie predstaví svoje štvorročné úsilie o zrevitalizovanie zabudnutého jablkového sadu a snahu o vytváranie príležitosti na stretávanie sa domácich aj cezpoľných. 

https://www.instagram.com/sadyvihorlatu/

https://www.facebook.com/sadyvihorlatu

Mohli by vás zaujímať