Jiří Žák

Vizuálny umelec, absolvent Akademie výtvarných umení v Prahe. Pracuje primárne s pohyblivým obrazom a videoinštaláciami, v ktorých sa prelína výskumný prístup s poetickou líniou a formou rozprávania. Zaujíma ho identita postkomunistických krajín a jej dekonštrukcia skrz nezápadné perspektívy. Svoju tvorbu prezentoval v mnohých nezávislých galériách a inštitúciách v Česku aj v medzinárodnom prostredí. V prezentácii na PechaKucha Night Bratislava predstaví svoje dielo Rozštěpený epistemolog (2017), zaoberajúce sa témou post-pravdy a našej schopnosti orientovať sa v množstve informačných kanálov a šume internetu. Dielo vzniklo v spolupráci s herečkou a tanečnicou Meimounou Coffi počas autorovho pobytu v Berlíne.

http://jirizak.com/

Mohli by vás zaujímať