Tanečno

Oravský festival tanca a pohybu, prinášajúci do Námestova od roku 2017 profesionálne predstavenia a workshopy zamerané na inovatívne tanečné prístupy. Ambíciou festivalu je priniesť ľuďom tanec v jeho najrozmanitejších polohách, podporiť nezávislé tanečné umelecké formy a prepájať odlišné tanečné komunity. Takýmto spôsobom sa usiluje vytvoriť jedinečnú tradíciu oslavy svetového tanca v oravskom regióne. Andrej Štepita, performer, pedagóg a zároveň organizátor festivalu, odprezentuje festival Tanečno ako unikátny projekt sčasti nahradzujúci absenciu nezávislého kultúrneho centra v oravskom regióne, priblíži jeho vznik a charakter, ako aj celoročné festivalové aktivity.

https://www.tanecno.sk/
https://www.instagram.com/tanecno/
https://www.facebook.com/tanecno

Mohli by vás zaujímať