Juliana Mrvová

Absolventka štúdia maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kurátorka a cestovateľka. Časť jej tvorby je venovaná spoznávaniu nových krajín, ľudí a prírody. Takto orientované diela realizovala najmä počas rezidenčných pobytov, vďaka ktorým navštívila krajiny ako Mexiko, India, Austrália, New York či Texas. V najnovšej tvorbe sa upriamuje na skúmanie krajiny, ekológie a vzťahu medzi človekom a prírodou.

Mohli by vás zaujímať