Karina Golisová

Fotografka, ktorej autorský záujem sa upriamuje na témy komunitného nažívania, vymedzovania sa voči konvenčnému štýlu života či utvárania si takzvaných „Families of choice“ (rodín pozostávajúcich z vybraných, biologicky nepríbuzných, väzieb). Je autorkou desiatich fotografických zinov, ktoré si sama vydáva. Ziny jej poskytujú možnosť nanovo interpretovať už existujúci fotografický materiál a vytvoriť tak úplne nové plnohodnotné dielo s vlastným významom. Vo svojej prezentácii predstaví svoj prístup k tvorbe zinov, kolektívnej práci či významu tlačených zinov, aj napriek (hyper)digitálnej dobe.

https://www.instagram.com/karinagolisova/

Mohli by vás zaujímať