Aurélia Garová & Tereza Maco

Zohrané duo grafických dizajnérok, ktorých autorská prax sa orientuje predovšetkým na neziskový a kultúrny sektor. Venujú sa tvorbe knižného dizajnu, vizuálnych identít či plagátov. V minulosti vo vzájomnej spolupráci navrhli dizajn pre Galériu mesta Bratislava, Nitriansku galériu, A4 – priestor súčasnej kultúry či knižné vydavateľstvá BRaK a Literárna Bašta. Vo svojom voľnom nečase hrajú petanque a tvoria neformálne zoskupenie „Kultúrny robotník“. V prezentácii predstavia svoje projekty z oblasti knižného dizajnu.

Mohli by vás zaujímať