Knižnica pre mládež mesta Košice

Verejná špeciálna knižnica je jediná svojho druhu na Slovensku. Má 21 pobočiek po celých Košiciach, od roku 2015 vzrastajúci počet čitateľov (viac ako 13 000) a výpožičiek (takmer 250 000). Knižnica postupne modernizuje svoje priestory, ale aj aktivity. Vo svojich a aj v iných verejných priestoroch  organizuje pravidelne množstvo aktivít na podporu čítania v rodinách, medzinárodný odborný seminár pre detských knihovníkov, na Slovensku je hlavným organizátorom najväčšieho literárneho festivalu v strednej Európe Mesiac autorského čítania a na konci kalendárneho roka pravidelne vydáva aktuálny odporúčajúci bulletin kníh pre deti a mládež, na ktorom spolupracuje s odborníkmi z celého Slovenska. Knižnicu predstaví Iveta Hurná, ktorá pracuje v knihovníctve od roku 1999 a v Knižnici pre mládež mesta Košice ako riaditeľka od novembra 2010.

Video

Mohli by vás zaujímať