Ladislav Snopko

Archeológ, dramaturg a publicista. Oficier rádu umenia a literatúry Francúzskej republiky bol a dodnes je aktívny v rôznych oblastiach. Od roku 1975 autor multimediálnych projektov a organizátor alternatívnej umeleckej scény v Československu. V novembri 1989 bol zakladajúcim členom hnutia Verejnosť proti násiliu a jedným z protagonistov novembrovej revolúcie. V rokoch 1990 až 1992 minister kultúry SR, poslanec Slovenskej národnej rady a hlavný koordinátor kultúry, vzdelávania, športu a turistiky krajín Stredoeurópskej iniciatívy. V tom období pripravil a realizoval novú koncepciu správy vecí verejných v kultúre na Slovensku. Zakladateľ fondu kultúry Pro Slovakia a časopisu Profil súčasného výtvarného umenia. Od r. 1996 do roku 2011 riaditeľ Kultúrnych zariadení v Petržalke. V rokoch 2001 až 2017 poslanec Bratislavského samosprávneho kraja. Od r. 2015 riaditeľ Paláca Lucerna z. ú. v Prahe.

Video

Mohli by vás zaujímať