Zora Kalka Pauliniová

Prepája rolu architektky, facilitátorky a cyklistky v oblasti participácie, komunitného rozvoja a placemakingu. Má rozsiahle skúsenosti ako facilitátorka verejných stretnutí a plánovacích procesov so zapojením verejnosti. Je spoluatorkou knihy „Verejné priestory“ a viedla viaceré plánovacie procesy v Bratislave i v iných mestách – v roku 2015 proces „Hovorme o Šafku“, v roku 2016 „Oživme verejné priestory“ v Bratislave - Starom Meste a v roku 2017 proces „Ako ďalej, Kollárko“, v súčasnosti spolupracuje pri príprave Manuálu verejných priestranstiev pre mesto Prešov. Je aktívna aj vo viacerých iniciatívach a občianskych združeniach, ktoré sa snažia o rozvoj verejných priestorov, presadenie práv cyklistov a peších a dialóg medzi generáciami.

Video

Mohli by vás zaujímať