Maja Štefančíková

Výtvarníčka, ktorej charakteristickým vyjadrovacím médiom je procesuálna performatívna akcia. Zaoberá sa spoločenskými fenoménmi ako práca, fungovanie inštitúcií či umelecká prevádzka. Skúma a komentuje estetický zážitok, vnímanie a pamäť. Dlhodobo ju zaujímajú otázky diváckej percepcie, ktorú testuje prostredníctvom nenápadných, mnohokrát neviditeľných alebo inak subverzívnych vstupov, ktorými sa pokúša aktivovať skryté roviny vnímania.

Video

Mohli by vás zaujímať