Naše Zálesíčko

Občianske združenie pracujúce na budovaní aktívnej, občiansky vyspelej a ekologicky zodpovednej komunity obyvateľov obce Zálesie a okolitého mikroregiónu. Spolupracuje s obcami a neziskovými organizáciami, premosťuje vzťahy medzi obyvateľstvom a samosprávou. Jeho zoskupenie tvoria nadšenci rôznych profesijných oblastí, čo prispieva k vysokej kvalite aj rôznorodosti realizovaných projektov. Okrem aktivít zameraných na ochranu prírody a environmentálny rozvoj, budovanie občiansky uvedomelej spoločnosti a vzdelávanie, sa ťažiskovo venuje taktiež kultúrnej činnosti - organizuje festivaly, výtvarné happeningy či výstavy vizuálneho umenia.

 

https://www.facebook.com/nasezalesicko/

https://www.nasezalesicko.sk/

Mohli by vás zaujímať