Woven

Zoskupenie štyroch architektiek (Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Veronika Michalíková a Danica Pišteková), ktorých tvorba sa upriamuje na architektúru malej mierky. Venujú sa najmä objektom pre verejný priestor, výstavným systémom či drobnej architektúre. Od roku 2013 organizujú v regiónoch v spolupráci s lokálnymi partnermi putovnú letnú školu pre študentov - [1:1] Workshop, ktorej cieľom je vytvoriť atypický drevený mobiliár vo verejnom priestore. Počas menej ako dvoch týždňov spolupracujú účastníci workshopu ako tím - vypracúvajú projekt od konceptuálnej idey ku konštrukčným podkladom, až po definitívnu realizáciu diela. Vo svojej prezentácii predstavia, ako náročný a veľmi náučný je takýto proces, koľko práce a ľudí stojí za organizáciou workshopu a aké sú jeho výsledky.

https://www.facebook.com/popletene/

https://www.instagram.com/woven_studio/

https://www.woven.sk/

Mohli by vás zaujímať