Nástupište 1-12

Platforma, ktorá sa dlhodobo usiluje o recykláciu verejného podchodu autobusovej a železničnej stanice v centre Topoľčian. Prostredníctvom umenia nabúrava“ jeho každodenné funkcie. Takýmto experimentovaním s frekventovaným verejným priestorom sa snaží vytvoriť platformu pre prezentáciu súčasného umenia a kultúry, a taktiež platformu pre spoluprácu domácich a zahraničných umelcov pri tvorbe nových site-specific diel v priamom dialógu s divákom. Verejnosť pravidelne „atakuje“ kultúrnymi podujatiami - výstavami, inštaláciami, koncertmi, performanciami, divadelnými predstaveniami a intervenciami, ale aj podujatiami edukačného charakteru. Tento rok svoje aktivity rozšírila o nový letný stejdž - kultúrno-remeselný priestor Pažite pod Topoľčianskym hradom, s úmyslom vytvoriť na geografickej i kultúrnej periférii novodobé multimediálne centrum. Jeho ambíciou je vytvárať prístupný dialóg o súčasných kultúrnych, spoločenských, aj vedeckých témach, a prispievať tak k rozvoju miestnej komunity a regiónu s dôrazom na enviro témy a envorizážitok.

https://www.facebook.com/Nastupiste 

https://www.facebook.com/pazite.sk 

https://www.instagram.com/nastupiste_1_12/ 

https://www.instagram.com/pazite.sk/ 

https://www.nastupiste.sk

Mohli by vás zaujímať