Jozef Pilát

Vizuálny umelec a tvorivá osobnosť mnohých nadaní - maliar-bager, sochár-stolár, syn prírody a dieťa neskorého kapitalizmu. Narodil sa v rodine s dlhoročnou tradíciou farmárčenia. Na vidieku v podtatranskej obci Šuňava, kde vyrastal, dodnes tvorí. Vo svojej autorskej tvorbe sa neobmedzuje na jedno konkrétne vyjadrovacie médium, využíva rôznorodé komunikačné prostriedky, prioritou je preňho ideový zámer. Inšpiráciu nachádza v príbehoch, vďaka ktorým nadobúdajú jeho diela rolu superhrdinov. V svojom umeleckom výskume sa zaoberá tým, ako globalizovaný svet ovplyvňuje lokálne naratívy a ako dokážu lokálne príbehy ovplyvniť globalizovaný svet. 

https://www.facebook.com/jozef.pilat.1

https://www.instagram.com/jozefpilat/?hl=cs

https://jozefpilat.com/

Mohli by vás zaujímať