PBlog

PBlog je združenie nadšencov z oblasti kultúry, architektúry, umenia a sociálnovedných odborov. Jeho cieľom je iniciova a podporova kultúrny rozvoj hlavne v meste Považská Bystrica a v regióne Horného Považia.V projekte Domografia predstavuje príbehy ľudí, ktorí sa odvážili stava inak, ako je na Slovensku zvykom. V piatich filmoch predstavuje netradičné, ale kvalitné domy z celého Slovenska, ktoré vznikali za rôznych okolností pre rôzne cieľové skupiny. Rozhovory sa premietajú v mobilnom pavilóne na prívesnom vozíku, takže tentokrát nechodia ľudia na výstavu, ale ona prichádza ona za nimi. Objavuje sa všade tam, kde to žije: na jarmoku, pred kinom aj na železničnej stanici. Cieľom je búra predsudky o tom, že rovná strecha musí zateka, že rodinný dom musí by murovaný a že moderná architektúra nie je pre bežných ľudí. Momentálne pripravuje ďalšie projekty - hľadanie koncepcia využitia unikátneho priestoru pod diaľničnou estakádou v Považskej Bystrici a 2-dňový kultúrny festival v Považských strojárňach.

Video

Mohli by vás zaujímať