Petr Hajek (CZ)

architekt

Absolvent FA ČVUT a Školy architektury AVU prof. Emila Přikryla v Prahe. V roku 1998 založil spolu s Tomášom Hradečným a Janom Šépkou ateliér HŠH architekti, s.r.o. (1998-2009). V roku 2009 založil vlatnú architektonickú kanceláriu Petr Hájek Architekti a spolu s Jaroslavom Hulínem spoločnosť LEA - Laboratórium Experimentálnej Archiektúry. Od roku 2004 pôsobí ako pedagóg na FA ČVUT. Výber cien: 1. miesto v arch. súťaži za návrh úprav Horného námestia v Olomouci (1995). Následne bola ocenená aj v Grand Prix Obce architektov za rok 2002. 1. miesto v arch. súťaži za návrh Arcidiecézneho múzea v Olomouci, jeho realizácia bola v 2004 nominovaná za ČR na cenu Mies van der Rohe.

Video

Mohli by vás zaujímať