Rado Sloboda

V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Amnesty International Slovensko. Pochádza z Banskej Bystrice, študoval na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici a na Sokratovom inštitúte. Od roku 2010 sa angažuje ako ľudskoprávny a občiansky aktivista. V minulosti spoluzakladal kníhkupectvo Artforum Banská Bystrica, antifašistickú platformu Nie v našom meste a vzdelávací program Školy za demokraciu. Dlhodobo spolupracuje s Centrom komunitného organizovania a kultúrnym centrom Záhrada. Vo voľnom čase moderuje verejné diskusie a venuje sa rozvoju projektu Literárna bašta.

Video

Mohli by vás zaujímať