Sebastián Pavlis

Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým videu, ale i fotografii s presahom do inštalácií a iných tvorivých oblastí vizuálneho umenia, prostredníctvom ktorých reaguje na spoločenské, rodinné témy a marginalizované skupiny. Tému mužnosti a mužských idolov odkrýva v stereotypoch rodiny, kde analyzuje dve roviny starých otcov a reakcie ich manželiek. Vo voľnom pokračovaní skúma sexualitu telesne postihnutého bratranca v kontexte práv a definícii pohlavného styku.

Video

Mohli by vás zaujímať