Milota Sidorová

Je zakladajúcou členkou medzinárodného urbanistického festivalu - reSITE, ktorý v rokoch 2011-2015 koordinovala. Od roku 2012 sa kontinuálne venuje mapovaniu aktérov neziskového sektoru v spojitosti s verejným priestorom v Bratislave a Prahe. Rôznymi spôsobmi vylepšuje nevládne, verejné, ale aj súkromné projekty a taktiež prednáša na viacerých univerzitách a inštitúciách v strednej a východnej Európe. Chce, aby dobré mestské projekty boli strategickejšie, spravodlivejšie, lepšie argumentované.

Video

Mohli by vás zaujímať