Švestkový Dvůr

Spoločenské centrum a kultúrne miesto nielen samotnej juhočeskej obce Malovice, v ktorej sídli, ale aj blízkeho okolia a regiónu. Jeho cieľom je vytvárať a udržiavať priestor slúžiaci k stretávaniu rôznych vekových skupín obyvateľstva. Za svoju prioritu preto považuje nadväzovanie blízkej spolupráce s tamojšími komunitami a organizáciami. Rovnako je zázemím pre vznik nových inscenácií a projektov Divadla Continuo, rezidenčným miestom umeleckých kolektívov a jednotlivcov, ako aj kultúrnou organizáciou s pravidelným programom pre verejnosť, ponúkajúcim dospelým aj deťom to najlepšie zo súčasného nezávislého divadla. 

https://www.facebook.com/svestkovydvur/

https://www.instagram.com/plum_yard/

https://www.svestkovydvur.cz/ 

Mohli by vás zaujímať