Dom Jana Hálu

Vznikajúce kultúrno-rezidenčné centrum v liptovskej obci Važec, za ktorého pôsobením a aktivitami stojí umelkyňa, kurátorka a zároveň jeho správkyňa Zuzana Janečková. V lete 2021 v ňom kurátorsky pripravila výstavu Važecké zlato, ktorej námetom bol zemiak ako symbol významnej hodnoty tamojšej lokality. Vo vzájomnej spolupráci občianskeho združenia Mixér, Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa a obce Važec realizovala medzinárodné sympóziá DOM a SIEŤ, a nedávno uplynulé tretie s názvom VODA. Koncepčne zastrešuje taktiež celoročný dramaturgický program centra, zameraný na postkoloniálne témy s názvom „Krycie meno Fudži

https://www.facebook.com/zuzu.janeckova 

https://www.instagram.com/dom_jana_halu/ 

https://www.galerialm.sk/ 

Mohli by vás zaujímať