Transart Communication

Festival zameraný primárne na performance, no fungujúci aj ako otvorený komunikačný priestor pre experimentálne žánre rôznych oblastí umenia. Počas svojho 30-ročného pôsobenia predstavil viac ako 500 umelcov domácej a medzinárodnej scény. Konal sa v mnohých stredoeurópskych mestách, ale aj v Číne a Mexiku. Na scéne svetových festivalov so zameraním na performatívne umenie je vôbec druhým najstarším. Vznikol v roku 1988 v Nových Zámkoch pod hlavičkou ŠTÚDIA ERTÉ. Od roku 2007 organizáciu festivalu zastrešuje Kassákovo centrum intermediálnej kreativity.

Video

Mohli by vás zaujímať