PechaKucha Night BratislavaVol. 35

PechaKucha Night Bratislava

Dátum 9. novembra 2016
Čas 20:20
Miesto

Kino Mladosť

Tentoraz bude PechaKucha zameraná na prepájanie umenia a sociálnych vied. V partnerstve s Ústavom etnológie SAV počas Týždňa vedy a techniky prinesieme hostí z oblastí sociálnych vied, odborníkov na antropológiu, psychológiu, etnológiu, kognitívne a iné vedy. Zároveň ich doplnia umelci, ktorí sa vo svojej tvorbe zaoberajú podobnými otázkami a témou večera tak bude bádanie a skúmanie vedecké i umelecké. V rámci špeciálnej série PKN Norwegian Edition na podujatí tiež predstavia rečníci z Nórska.

Vstupné 5 eur. Lístky si môžete rezervovať na zuzana.h@pechakucha.sk.

Aktivita je financovaná z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

ENG: Evening, which presents creative people in the format of 20 pictures−each for 20 seconds will bring special “scientific” edition during the Week of Science and Technology 2016. This time PechaKucha will be focusing on connecting art and social sciences. In the partnership with the Institute of Ethnology SAV, PKN BA will bring guests from the area of social sciences, professionals in the fields of anthropology, psychology, ethnology, cognitive and other sciences. At the same time, they will be accompanied by the artists who deal in their work with similar questions and the theme of the evening will be exploration and investigation- scientific and artistic. 35th edition is also the first event which is organized by OZ Soyart which is taking over the organizational license from the founders of PechaKucha Night Bratislava. Due to the cooperation with PechaKucha Night Oslo in a special series of PKN Norwegian Editions, speakers from Norway will be also introduced.

Supported by a grant from EEA grants. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.