Barbara Lášticová

psychologička

Sociálna psychologička, pôsobí na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave. Skúma témy ako je národná identita, migrácia, občianska participácia a nové médiá a v súčasnosti sa spolu s kolegami zaoberá najmä tým, ako je možné merať a zmierňovať stereotypy a predsudky voči stigmatizovaným skupinám ľudí v spoločnosti. Prednáša politickú psychológiu na FSEV UK a na FiFUK.

ENG: Social psychologist who is interested in measuring and moderating stereotypes and prejudices

Tagy

Video

Mohli by vás zaujímať