Ľudmila Horňáková

Študovala na VŠVU na katedre intermédií multimédií v ateliéri Ilony Németh. Zaoberá sa budovaním spolupráce s komunitami, témami participácie, dôvery medzi komunitami, aktivizmom a udržateľným verejným priestorom. Absolvovala niekoľko rezidencií, reprezentovala v roku 2014 Slovensko ako umelec s komunitným projektom na ICAF festivale v Roterdame. Spolupracuje na projekte ŠAK, pôsobí ako mentor pre Erasmus + v oblasti umenia a komunitných projektoch v spolupráci so Španielskom, rovnako pracuje pre projekt SPots / výmenniky v Košiciach v rámci  K13.

ENG: Artist who works with the themes of participation, trust in communities, activism and sustainable public spaces

Mohli by vás zaujímať