Divadlo bez domova

Principálmi Divadla bez domova sú Uršula Kovalyk, spisovateľka a supervízorka, a  učiteľ jazykov Patrik Krebs. Hlavným poslaním divadla je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec alebo spev. Vytvárajú priestor na zviditeľňovanie rôznych sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spájajú umelecké so sociálnym, aby pomáhali narúšať stereotypy voči marginalizovaným skupinám, ktoré v spoločnosti existujú. Momentálne pracujú s ľuďmi žijúcimi na ulici, telesne postihnutými a ľuďmi s psychiatrickou diagnózou.

Video

Mohli by vás zaujímať