Divadlo Štúdio Tanca

Široko-ďaleko jediné profesionálne divadlo zamerané výhradne na súčasný tanec prináša divákom odvahu, autenticitu a aktuálnosť. Vytrvalo razí cestu autorskej tvorby s maximálnou podporou dialógu medzi všetkými účastníkmi tvorivého procesu – od choreografov, cez tanečný súbor, až po hudobníkov či technikov. Okrem aktuálnych trendov v súčasnom tanci ponúka reflexiu spoločensko-politických problémov dneška. V rokoch 2014 – 2017 sa divadlo svojimi aktivitami stalo občiansky činným subjektom vystupujúcim ako silný názorový oponent pseudonárodných a pseudokultúrnych tendencií spochybňujúcich podstatu a potrebu súčasného umenia šíriacich sa z Banskej Bystrice. Zadosťučinením im je aktuálna Sezóna Rozkvetu, kedy v súbore vzájomne spolupracujú ľudia z troch kontinentov šiestich rôznych národností.

Video

Mohli by vás zaujímať