Festival JAMA

JAMA – 73. ročník Milana Adamčiaka nie je ani festival a nie je ani venovaný výlučne Milanovi Adamčiakovi. JAMA je miesto stretávania sa umení naprieč médiami a umelcami, ktorí v nich – a medzi nimi – pôsobia. JAMA vznikla v roku 2018 ako myšlienka Fera Királya, Evy Vozárovej a Ivana Šillera (Cluster ensemble) a stretla sa s podobným uvažovaním u Zuzany Bodnárovej a Svätopluka Mikytu (Banská St a nica Contemporary) v snahe oživiť v okolí Banskej Belej a Banskej Štiavnice odkaz konceptuálneho umelca Milana Adamčiaka. Postupom času nabrala podobu viacdňového multižánrového sympózia určeného pre umelcov, teoretikov, ale aj pre miestnych obyvateľov.

Video

Mohli by vás zaujímať