Ivan Svoboda (CZ)

V roku 2007 ukončil AVU v Prahe, ateliér Monumentálnej tvorby J. Příhody. Od roku 2004 sa venuje výhradne videoartu. Zaujímajú ho vzťahy medzi jednotlivými formami klasického filmu a umeleckými experimentami. Často využíva tradičné postupy a stereotypy - mení ich významy a dramatické hodnoty. Snaží sa hľadať možnosti zobrazenia a strihu pohyblivého obrazu a schopnosť vnímania deja divákom. Podstatnú rolu v jeho videách zohráva príbeh a písaný text. Dôležitou súčasťou jeho pracovného života je webová televízia artyčok.tv, s ktorou je spojený už 5 rokov a pre ktorú vytvoril viac ako 300 reportáží.

Video

Mohli by vás zaujímať