Luhovaný Vincent

Spolok usporiadajúci rovnomenný festival, ktorého cieľom je obohatenie kultúrneho života v českom kúpeľnom mestečku Luhačovice a taktiež rozvoj živých hudobných, dramatických, tanečných, výtvarných, literárnych a filmových foriem umenia. Upriamuje sa na ich žánrové fúzie a presahy, pričom dôraz kladie na živé intervencie a udalosti tvorené na mieru mestu a jeho konkrétnym miestam. Svojimi aktivitami sa snaží narušovať stereotypy, prinášať novú perspektívu vnímania mesta a inovovať tradičnú kúpeľnú kultúru. Jeho ambíciou je stať sa kultúrnou platformou pre kúpele 21. storočia. 

https://www.facebook.com/luhovanyvincent

https://www.instagram.com/luhovanyvincent/

https://www.luhovanyvincent.cz/

Mohli by vás zaujímať