Lýdia Šuchová / Equity

Vyštudovala fyziku na Univerzite Komenského, kde si neskôr doplnila aj pedagogické vzdelanie. Pôsobila ako učiteľka fyziky a matematiky na viacerých bratislavských školách. Niekoľko rokov žila s rodinou v Bruseli. Od návratu na Slovensko pôsobí v projektovej oblasti. V súčasnosti je riaditeľkou Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Pred štyrmi rokmi založila spolu s dcérou a synom občianske združenie EQUITY, ktoré sa orientuje predovšetkým na aktivity v prospech marginalizovaných Rómov žijúcich v osadách. Snaží sa podporovať vzdelávanie rómskych detí a mládeže formou osobnej motivácie a dlhodobým priateľstvom. Je presvedčená, že osobné zblíženie sa s Rómami v osadách ju a jej rodinu veľmi obohatilo.

Mohli by vás zaujímať