The Július Koller Society

Neziskové združenie založené v roku 2008. Jeho cieľom je propagácia diel, umeleckých a kultúrnych úspechov Júliusa Kollera, posilnenie kooperácie v oblasti súčasného umenia a obohatenie domáceho aj medzinárodného kultúrneho dialógu. V roku 2009 získalo darom od Květoslavy Fulierovej licenčné práva na šírenie reprodukcií diel Júliusa Kollera spolu s rozsiahlym archívom umelca, ktorý postupne skúma a zverejňuje. Na PechaKucha Night Bratislava odprezentuje svoj projekt Islands of Kinship, v rámci ktorého skúma a objavuje potenciál inkluzívnej a udržateľnej inštitucionálnej praxe.

https://juliuskollersociety.org/
Facebook
Instagram

Mohli by vás zaujímať