Otvorená Kultúra!

Nestranícka občianska iniciatíva kultúrnej obce z celého Slovenska. Prepája aktérov a aktérky z odvetví audiovízie, ochrany kultúrneho dedičstva, vizuálneho umenia, tanca, hudby, divadla, literatúry, architektúry, dizajnu, folklóru a ďalších oblastí kultúry, umenia a kreatívnych odvetví. Zameriava sa na sieťovanie občianskych a kultúrnych iniciatív, obranu kultúrnych inštitúcií, a tvorbu a pripomienkovanie kultúrnych politík na základe odborne podložených argumentov. Na PechaKucha Night Bratislava predstaví svoje hodnoty, ciele a aktivity, zakotvené v Memorande platformy Otvorená Kultúra, ku ktorému sa podpisom pripojilo 280 inštitúcií a približne 1 700 jednotlivcov. Ukáže tiež, ako sa dá prepájať odborný hlas kultúrnej obce s občianskym aktivizmom.

 

http://platformaok.sk

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556368762730

https://www.instagram.com/otvorena_kultura/

Mohli by vás zaujímať