Andrea Kutlíková

Absolventka štúdia andragogiky - vzdelávania dospelých, ktorej srdcovou oblasťou je neformálne vzdelávanie a medzigeneračná spolupráca. Vďaka študijným a pracovným skúsenostiam nadobudnutým v Škandinávii sa dodnes intenzívne zaujíma o tému inklúzie, menšín a komunitného organizovania. Do oblastí, v ktorých pôsobí, sa snaží prinášať scitlivovanie a vytváranie bezpečného prostredia, pretože verí, že práve to je nevyhnutné úplne všade. Či už v Národnej rade, komunitnom centre Kalab, Nadácii Centrum súčasného umenia, kde donedávna pôsobila, alebo aktuálne v komunitnom centre Prugerka a v organizácii Klíma ťa potrebuje. V prezentácii na PechaKucha Night Bratislava porozpráva o komunite, scitlivovaní a doležitosti spolupráce.

https://www.instagram.com/prugerkadomcek

https://www.instagram.com/klimatapotrebuje_official

Mohli by vás zaujímať