Nová Dráma/New Drama

Festival najlepších inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy realizovaných za posledný rok v divadlách na celom Slovensku. Prezentuje, podporuje a propaguje súčasnú pôvodnú divadelnú tvorbu a jej uvádzanie na Slovensku. Program festivalu tvorí hlavný súťažný program, sprievodný program a špeciálna sekcia Focus, prezentujúca súčasnú drámu vždy inej európskej krajiny. Nová dráma / New Drama sa počas svojej existencie zaradila k najočakávanejším divadelným festivalom na Slovensku. Je zároveň jediným svojho druhu na Slovensku.

Video

Mohli by vás zaujímať