Magdaléna Takáčová

Tanečno-pohybová terapeutka, lektorka kontaktnej improvizácie a facilitátorka autentického pohybu a embodiment. Spoluzaložila občianske združenie 4Arts a platformu Movement LAB. V rámci svojich aktivít sprevádza ľudí k tomu, aby mohli v bezpečnom prostredí prostredníctvom pohybu zažívať a objavovať samých seba. Telo, pohyb a tanec vníma ako múdry a mocný nástroj, nie ako samotný cieľ. Na PechaKucha Night Bratislava ozrejmí, čo je to tanečno-pohybová terapia, v čom spočíva rozdiel medzi terapeutickým tancom a tanečno-pohybovou terapiou, a nakoľko dôležité je byť otvorený a vnímavý a budovať komunitu.

www.movement-lab.net
https://www.facebook.com/movementlab21

Mohli by vás zaujímať