Andrej Boleslavský

Digitálny umelec, hľadajúci zmysel technológií v umení nových médií. Vo svojej tvorbe prepája fyzickosť, performance a súčasný tanec s virtuálnou realitou. Kombináciou týchto zdanlivo protichodných médií vyvoláva mätúce a zároveň umelecky zmysluplné zážitky a situácie, ktoré vedú k socializácii a nie izolácii.

 

Video

Mohli by vás zaujímať