Kolektiv Café Utopia

Kurátorská tvorivá platforma tvorená umelkyňami a kurátorkami Katarínou Hládekovou, Zuzanou Janečkovou, Marikou Kupkovou a Markétou Žáčkovou. Vznikla pri príležitosti kurátorského vedenia prehliadky Brno Art Open v roku 2019. Následovala spoločná publicistická a kurátorská činnosť, z ktorej poslednou je výstava s názvom Když jednoho podzimního rána studující, venovaná fenoménu umeleckého vzdelávania. V rámci PechaKucha Night Bratislava priblíži svoju činnosť prelínajúcu priateľstvo, kurátorskú prácu, hygienu (lokálnej) kultúrnej komunity, spoločný rast a poctivú prax.

Mohli by vás zaujímať