Monika Pascoe Mikyšková

Vizuálna umelkyňa, ktorá v úlohe vizuálnej botaničky tematizuje cyklus rastu a rozkladu prostredníctvom vrstvenej spleti médií a výrazových prostriedkov. Jej práca v istom zmysle neustále uniká a opäť sa navracia k maľbe, čo je jej pôvodné mediálne zázemie. Pomocou uhlov a pastelov nanášaných na plátno, papier i kožu, cez inštalácie z textilných prvkov či keramických objektov, priebežne buduje svojbytnú poetiku. Bez slov, intuitívnymi aj experimentálnymi postupmi rozpráva nepretržitý príbeh o krehkosti neľudských aktérov –⁠⁠⁠⁠ rastlín, hmyzu aj celých biotopov. Svoju tvorbu prezentuje na Slovensku i v zahraničí. Na PechaKucha Night Bratislava priblíži svoj posledný projekt, spoluprácu s Evanjelickou spojenou školou internátnou v Červenici, ktorá vzdeláva deti so zdravotným znevýhodnením hluchoslepoty, a možno taktiež svoju cestu dažďovým pralesom.

 

https://www.instagram.com/monika_pascoe_mikyskova/

Mohli by vás zaujímať