BRaK

Multižánrový knižný festival, ktorý vznikol v roku 2013 s cieľom vytvoriť priestor pre malých, nezávislých knižných tvorcov a ich diela, a propagovať knižnú kultúru spoločne cez jej literárne, vizuálne a materiálne kvality. Okrem bohatého programu je jeho neodmysliteľnou súčasťou predajná výstava kníh z malých a stredných vydavateľstiev. Pozornosť upriamuje najmä na aktuálne podoby, premeny a funkcie knižného média. Je v rovnakej miere festivalom spisovateľov a vydavateľov, ako aj prekladateľov, knižných grafikov, ilustrátorov, typografov a ďalších profesií spätých s knižnou tvorbou. Vo svojej prezentácii dramaturg Ferči Malík priblíži samotné začiatky festivalu a program aktuálneho ročníka.

https://www.brakfestival.sk/index.php?lang=sk
https://www.instagram.com/brakfestival/

Mohli by vás zaujímať