Filip Paldia

Kazateľ kreslenia písma pomocou kostier, spoluzakladateľ spoločnosti LTTR/CORP a doktorand na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Pavla Bálika. Pracoval ako UX dizajnér pre softvérové spoločnosti Glyphs a Konica Minolta. Aktívne sa zaoberá prienikmi medzi dizajnérskymi a inžinierskymi disciplínami, čo vyústilo do jeho doktorandského projektu skúmajúceho možnosti, ako natrénovať neurónovú sieť pre použitie v tvorbe písma. V prezentácii na PechaKucha Night Bratislava sa zameria na prepájanie typografie a umelej inteligencie. 

lttrink.com

https://www.instagram.com/letterinkapp/ 

Mohli by vás zaujímať