Helena Lukášová

Umelkyňa zaoberajúca sa prepájaním digitálnych technológií a tvorby fyzického objektu.  Pôsobí na Fakulte informatiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde na Katedre vizuálnej informatiky vedie Ateliér grafického dizajnu a multimédií. Zaujíma ju predovšetkým problém reprezentácie, v prípade keď zdrojový kód digitálneho diela dokáže byť vizuálne manifestovaný mnohými spôsobmi. V prezentácii na PechaKucha Night Bratislava predstaví východiská svojej tvorby.

https://helenalukasova.com/

Mohli by vás zaujímať