HUMAIN

Platforma a konferencia zameraná na prieniky umenia, dizajnu, humanitných vied a umelej inteligencie. Trojročné fungovanie platformy, od vzniku až po súčasnosť, predstaví jej organizátorka Alina Matějová, grafická dizajnérka a zároveň nadšenkyňa umelej inteligencie. Poodhalí aspekty spojené s projektom, problematiku umelej inteligencie a interdisciplinárnej reflexie, dlhodobé ciele platformy či výzvy spojené s jej dlhodobým fungovaním.

https://www.facebook.com/humain.space

https://www.instagram.com/humain_brno/

https://humain.space/

https://alinarandom.tumblr.com/

Mohli by vás zaujímať