Dominika Jackuliaková

Narodila sa v Lučenci (1989), študuje na Vysokej škole výtvarných umení a aktuálne, v rámci štidpenia Erazmus, aj vo Viedni na Academie der Bildende Kunste. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne portrétnej fotografii. V poslenom cykle 'Záhrada' zachytáva nájdené fragmenty rôznych botanických záhrad. Ich ikonografia sa pre ňu stáva zdrojom metafory prírody ako obrazu vnútorného sveta človeka.

Video

Mohli by vás zaujímať