Na glos o seksualności /PL

O sex-pozitívnej výchove bude hovoriť Anna Zaleska, sex-koučka a advokátka pozitívnej sexuality, ktorá absolvovala tréningy v medzinárodnej organizácii Sex Coach U, založenej Dr. Patti Britton a Dr. Robertom Dunlapom. Je členkou Svetovej asociácie sex koučov. Študuje klinickú sexuológiu na Univerzite sociálnych vied a humanitných odborov (SWPS) vo Varšave. Spolupracuje s varšavským Sex Positive Institute. Vedie workshopy a poskytuje jednotlivcom a párom sexuálne a intímne poradenstvo (osobne vo Varšave a celosvetovo online).

Video

Mohli by vás zaujímať