Iniciatíva za modernú architektúru

Občianska platforma, ktorá pôsobí na poli mapovania architektúry druhej polovice 20. storočia, pamiatkovej starostlivosti a aktivizmu. Usiluje sa naštartovať proces komunikácie medzi zainteresovanými aktérmi (vlastníkmi budov, príslušnými úradmi či aktívnou odbornou verejnosťou) so zámerom zachovať hodnoty a kvality architektúry danej doby. Verejne upozorňuje na zlú prax pri rekonštrukciách, ale taktiež poskytuje pomoc a poradenstvo jednotlivcom, súkromnému sektoru i verejným inštitúciám. Jej cieľom je aktivizovať verejnosť, šíriť poznanie a upozorňovať miestne autority na aktuálne otázky týkajúce sa modernej architektúry. Aktivity platformy v rámci PechaKucha Night Bratislava predstaví jej členka Monika Kicová. 

 

https://ima.ngo/

https://www.facebook.com/iniciativa.ima.ngo

https://www.instagram.com/ima_archiv/

Mohli by vás zaujímať