Ivana Sláviková

Vyštudovala sochu na pražskej Akadémii výtvarných umení, kde od roku 2011 pôsobí ako asistentka na Katedre sochárstva. Zaujala v roku 2007 apropriáciou Jankovičovho súsošia Obete varujú (Pamätník SNP, Banská Bystrica). Rodovo senzitívne pracovala so zmenšenou interiérovou mierkou skulptúry, ktorú pojednala v „soft“ materiáli.
Ak na jednej strane zmäkčuje, tak na druhej konceptualizuje ľudovú výšivku, ktorú tradičným spôsobom aplikuje na kovový podklad. Aktuálne žije a pracuje v Pardubiciach.

Video

Mohli by vás zaujímať